Парламентські слухання на тему: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п'ять років» 27 листопада 2019 року

У залі пленарних засідань Верховної Ради під головуванням заступника Голови Верховної Ради України Кондратюк О.К. відбулися парламентські слухання на тему: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п'ять років».

Із доповіддю виступив Міністр енергетики та захисту довкілля Оржель О.А., із співдоповідями – Голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Бондаренко О.В. і заступник Голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Маріковський О.В.

У Парламентських слуханнях взяв участь директор Національного наукового центру, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН Балюк С.А. Текст виступу передано в секретаріат.

У тексті зазначено, що одним із пріоритетів екологічної політики на наступні п’ять років є охорона й раціональне використання ґрунтових ресурсів України. В останні роки спостерігається різке зростання темпів деградації ґрунтів. Найбільш поширені види: дегуміфікація, зниження вмісту макроелементів, ущільнення, знеструктурення, ерозія, забруднення, втрата біорізноманіття, засолення, осолонцювання, спрацювання торфу та ін. Всього площа деградованих ґрунтів складає 14-15 млн га, збитки тільки через недобір сільськогосподарської продукції оцінюються у 33-35 млрд грн на рік, а еколого-економічні збитки - у 40-50 млрд грн. У доповіді наголошено, що деградація ґрунтів – це не тільки наслідок нераціональних технологій та незбалансованого землекористування, але й результат неповного нормативно-правового забезпечення, відсутності державної програми комплексного вирішення питань використання та охорони земель, недостатнього впровадження сучасних наукових розробок. Однією з головних причин деградації стала відсутність державного управління ґрунтовими ресурсами і родючістю ґрунтів. Отже, збереження екологічного стану ґрунтів – це спільна задача держави, бізнесу, науки.

Окреслено завдання нової екологічної політики, основними з яких мають стати система боротьби з деградацією ґрунтів, включаючи прийняття загальнодержавної програми охорони земель України та відповідних регіональних програм, удосконалення нормативів гранично допустимого забруднення, якісного стану ґрунтів, забезпечення виконання національних завдань щодо досягнення нейтрального рівня деградації земель. Необхідно передбачити більшу правову та фінансову відповідальність землекористувачів та органів місцевої ради, обов’язковість капіталовкладень у ґрунтоохоронні технології, посилення громадського контролю за станом використання грунтового покриву країни.