Пропозиції Інституту прийнято Радою національної безпеки і оборони України та затверджено Указом Президента України

Рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації» включають багато пропозицій, поданих від ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського. У матеріалах, підготовлених вченими Інституту, розкрито важливість і сьогоденну значущість багатьох питань з аспектів дослідження стану та безпечного використання ґрунтового покриву і загалом земельних ресурсів України. Саме так, вчені- ґрунтознавці, звертаючись до РНБО та до інших державних інституцій, намагаються надати проблемам українських ґрунтів рівень першочерговості та архіважливості.

Пропозиції науковців спрямовано на забезпечення збалансованого землекористування, охорони від деградації та відтворення ґрунтового покриву природних екосистем і агроландшафтів.

Надзвичайно актуальним є кожен пункт прийнятого документу і визначним для нас є рішення про необхідність внесення у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України проєкту закону щодо збереження ґрунтів та охорони їх родючості, а також про необхідність у 6-місячний строк вжиття заходів щодо проведення суцільних ґрунтових обстежень земель України.

Не менш важливими є й визнані рішенням РНБО необхідність розробки Концепції державної програми відтворення та охорони земель, потрібність спрямування зусиль на досягнення нейтрального рівня деградації земель, створення ефективної системи державного моніторингу навколишнього природного середовища, виведення деградованих та ерозійно небезпечних угідь із господарського використання тощо.

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №111/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації»