Семінар аспірантів та молодих вчених

 

 

 

 

24 березня 2021 року в ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Радою молодих вчених проведено семінар аспірантів та молодих вчених.

У рамках заходу було представлено доповіді Анастасією Звонар, молодшим науковим співробітником відділу агрохімії на тему «Сортова специфічність вимог живлення пшениці озимої після відновлення вегетації» та Вадимом Смиченко, аспірантом 4 року навчання на тему «Урожайність сільськогосподарських культур за локального внесення мінеральних добрив» (науковий керівник д.б.н., член-кореспондент НААН М.М. Мірошниченко).

Молоді науковці у своїх доповідях розкрили проблематику та актуальність досліджень, представили результати власних досліджень за темою дисертаційної роботи. Відбулося активне обговорення заслуханих доповідей молодими науковцями.