Щодо підсумків проведення звітної координаційно-методичної наради виконавців ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління»

13-14 листопада 2019 року у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулося засідання координаційно-методичної ради з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів щодо підсумків виконання завдань ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» у 2019 році. В засіданні взяли участь представники установ-виконавців ПНД – наукових установ НААН та співвиконавців без фінансування. В цілому в межах ПНД виконується 51 завдання 2-го рівня, з них 43 фундаментальні, 7 прикладні, 1 пошукове. В цілому установ виконавців програми - 23, в тому числі 10 – вищі навчальні заклади та філії ДУ «Держгрунтохорона» без фінансування.

Згідно програми наради проведено пленарне засідання, на якому керівник ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» академік НААН С.А. Балюк доповів про хід виконання програми у 2019 році, завідувач відділу ґрунтових ресурсів, кандидат сільськогосподарських наук В.Б. Соловей поінформував про перспективу функціонування створеного на базі ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Українського ґрунтового інформаційного центру. На засіданнях секцій «Ґрунтознавство», «Охорона ґрунтів», «Агрохімія» заслухано звіти про виконання НДР у 2019 році, які за підсумками проведення наради затверджено. Рішенням координаційно-методичної ради затверджено оновлений склад координаційно-методичної ради та план роботи на перше півріччя 2019 р. Обговорено перспективи виконання програми у 2020 році та формування ПНД НААН «Розробити наукові основи раціонального використання та сталого управління ґрунтовими ресурсами, інноваційні технології відтворення родючості ґрунтів, захисту їх від деградації як основи забезпечення здоров’я ґрунтів та продовольчої безпеки країни» (Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології відтворення родючості ґрунтів і захисту їх від деградації) на 2021-2025 рр.