У Харкові 2020 року планується провести ґрунтовий захід глобального рівня!

 

 

 

 

З огляду на вирішальне значення чорноземних ґрунтів світу для підтримки продовольчої безпеки і захисту навколишнього середовища і пом'якшення наслідків зміни клімату Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) у 2017 р. було запропоновано створити Міжнародну мережу чорноземів (International Network of Black soils, INBS) в рамках Глобального ґрунтового партнерства (ГГП). Метою INBS є сприяння збереженню і забезпеченню тривалого терміну продуктивності чорноземів та інших ґрунтів з високим умістом гумусу шляхом сталого менеджменту ґрунтових ресурсів.

Перша зустріч INBS та Перший Міжнародний симпозіум з чорноземних ґрунтів відбулися в Харбіні (КНР) 10-12 вересня 2018 року.

4-5 жовтня 2019 р. в м. Кишинів (Республіка Молдова) відбулася чергова, друга зустріч Міжнародної мережі чорноземів (INBS) паралельно з Міжнародною науковою конференцією «Чорноземи Східної Європи – 140 років після Докучаєва». Зустріч INBS було організовано Глобальним ґрунтовим партнерством, Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) у співпраці з Інститутом ґрунтознавства, агрохімії та захисту ґрунтів імені Ніколае Дімо (Institute of Pedology, Agrochemistry and Soil Protection "Nicolae Dimo"), Товариством ґрунтознавців Республіки Молдова та Міністерством сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища Республіки Молдова. Учасниками зустрічі були повноважні представники 16 країн – КНР, США, Канади, РФ, Молдови, України, Вірменії, Казахстану, Непалу, Сирії та інших країн світу, а також представники ФАО і Глобального ґрунтового партнерства.

У цій зустрічі взяли участь два співробітника Інституту: Микола Мірошниченко, доктор біологічних наук, заст. директора з наукової роботи, як офіційний представник України, та Аркадій Левін, заступник Національного координатора співробітництва України з ГГП, координатор міжнародного співробітництва ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського».

На другій зустрічі INBS відбулося обговорення таких питань:

  • національні доповіді 16 країн світу про проблеми чорноземних ґрунтів та перспективні шляхи їх сталого менеджменту;
  • обговорення прогалин та викликів на шляху до сталого використання чорноземних або «чорних» ґрунтів з високим умістом гумусу;
  • проблеми визначення та картографування чорноземних ґрунтів; • розробка Доповіді про глобальний стан чорноземних ґрунтів;
  • створення міжнародної мережі моніторингу чорноземних ґрунтів;
  • обрання Голови та заступника Голови INBS;
  • призначення місця проведення наступної зустрічі Міжнародної мережі чорноземів.

Під час зустрічі М.М. Мірошниченко зробив доповідь «Особливості та прогрес у політиці збереження чорноземних ґрунтів в Україні» (Specificity and progress in Black Soil conservation policy in Ukraine), в якій проаналізував досвід країни в охороні особливо цінних ґрунтів.

Представники Інституту також були активними учасниками обговорення питань Порядку денного наступної третьої зустрічі INBS, та вибору місця її проведення.

Найважливішими результатами 2-ї зустрічі INBS є визначення України (м. Харків) як місця проведення наступної (2020 р.) зустрічі INBS та обрання заступника директора ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського» з наукової роботи М.М. Мірошниченка заступником Голови Міжнародної мережі чорноземів.

Напередодні зустрічі її учасники у польовій експедиції ознайомилися з чорноземними ґрунтами Республіки Молдова, зокрема, побували у місцевостях які вперше обстежував В.В. Докучаєв майже 150 років тому.