Участь у Всеукраїнській науковій конференції «Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – традиції та сьогодення»

12-13 вересня 2019 року в Одеському Національному Університеті імені І. І. Мечникова на базі геолого-географічного факультету, кафедра географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – традиції та сьогодення», яка була присвячена 100-річчю від народження видатного географа та ґрунтознавця, доктора сільськогосподарських наук, професора Івана Миколайовича Гоголєва.

У конференції взяли участь представники вищих учбових закладів України, видатні вчені-ґрунтознавці, географи та екологи, члени родини, учні та колеги Івана Миколайовича, які разом з ним працювали на започаткованій ним кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів та брали участь у організації експедиції, яка впродовж двадцяти років проводила великомасштабне обстеження і картографування ґрунтового покриву України, Сибіру, Забайкалля та Центрального Казахстану.

Представники Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» також взяли участь у цьому урочистому заході. Співробітники відділу агрохімії, с.н.с., к.с.-г.н. Сябрук О. П. та н.с. Акімова Р. В. виступили з вітальним словом на честь господарів конференції та з доповіддю на тему «Вплив погодних умов на сезонну та багаторічну динаміку емісії СО2 з чорнозему опідзоленого».