Участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «ШЛЯХИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ»

Науковці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, яку проводив Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН спільно з Національним університетом водного господарства та природокористування 15 червня 2022 року. Учасниками були співробітники науково-дослідних установ, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, всього 83 особи, в тому числі: 21 онлайн, 12 наживо та 50 заочно.

Тематика конференції пов’язана з екологічними аспектами землеробства, питаннями менеджменту родючості ґрунту та впровадження інноваційних технологій в рослинництві, економікою землекористування, сучасними технологіями збалансованого природокористування та інше.

З доповідями в режимі онлайн виступили: від лабораторії родючості зрошуваних і солонцевих ґрунтів - доктор сільськогосподарських наук Людмила Воротинцева і кандидат сільськогосподарських наук Марина Захарова на тему «Менеджмент стану та родючості зрошуваних ґрунтів» та від відділу агрохімії імені академіка Б.С. Носка кандидат сільськогосподарських наук Олеся Сябрук на тему «Влив внутрішньопольової ґрунтової неоднорідності на емісію вуглекислого газу».

У поданих на конференцію тезах доповідей співробітників лабораторії геоекофізики ґрунтів акцентовано увагу на питаннях цифровізації в аграрному виробництві, як складової точного землеробства (доктор сільськогосподарських наук Ірина Пліско та аспірант Карина Куцова) та пошуку шляхів поліпшення розвитку сільськогосподарських культур в умовах переущільнення ґрунту (кандидати сільськогосподарських наук Світлана Крилач та Катерина Романчук). Матеріали співробітників лабораторії органічних добрив і гумусу (доктор сільськогосподарських наук, професор Євген Скрильник та кандидати сільськогосподарських наук Анжела Кутова і Катерина Артем`єва) присвячені проблемам формування сировинної бази для виробництва ґрунтополіпшувачів та комплексного використання відходів переробної промисловості у їх виробництві. Співробітники лабораторії родючості гідроморфних і кислих ґрунтів (кандидати сільськогосподарських наук Вікторія Зубковська та Ірина Хижняк) представили матеріали щодо наукового обґрунтування підходів до раціонального використання гідроморфних ґрунтів.

Тези доповідей розміщено на web-сайті інституту — www.isg.rv.ua та будуть надруковані у науковому збірнику «Аграрна наука Західного Полісся». За результатами роботи конференції для кожного учасника підготовлено та надіслано в електронному вигляді сертифікат.

Детальніше: http://www.isg.rv.ua/index.php/113-vidbulasya-vseukrajinska-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-shlyakhi-innovatsijnogo-rozvitku-agrovirobnitstva-v-ukrajini