Видано перший тираж перекладу українською мовою Добровільного керівництва зі сталого менеджменту ґрунту (Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management (VGSSM)) Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО)

Завдяки вкрай напруженій експлуатації ґрунтового покриву на сільськогосподарських землях Україна сьогодні відіграє стратегічну роль на світовому ринку продовольства та в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки, посідаючи 1-2-3 місця за низкою позицій. Такого вражаючого результату значною мірою досягнуто за рахунок надмірного антропогенного навантаження на унікальний ґрунтовий покрив країни, 2/3 якого становлять чорноземні ґрунти − високо родючі, але уразливі до дії антропогенних чинників та кліматичних змін.

Така ситуація вимагає постійної уваги до якості менеджменту ґрунтових ресурсів задля забезпечення охорони українських ґрунтів від деградації, гарантованого відтворення їх родючості та поліпшення загального стану для повноцінного надання ґрунтами усього спектру екосистемних послуг.

Враховуючи це, фахівці ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського» за ліцензійною угодою з ФАО підготували до видання переклад VGSSM українською мовою під назвою «ДОБРОВІЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТАЛОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ». Офіційну он-лайн версію українського видання VGSSM розміщено на сайті ФАО за посиланням http://www.fao.org/publications/card/en/c/I6874UK. Варто зауважити, що українська версія стала тільки другим прикладом перекладів VGSSM національними мовами після видань офіційними мовами ООН.

Символічно, що презентація паперового видання «ДОБРОВІЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТАЛОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ» відбудеться у Міжнародний день ґрунтів 5 грудня 2019 р. під час Урочистого розширеного засідання Вченої ради Інституту, присвяченого 135-річчю від дня народження видатного вченого, академіка, фундатора агрономічного ґрунтознавства, засновника Українського науково-дослідного інституту ґрунтознавства, першого Президента Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук Олексія Никаноровича Соколовського.

Перший тираж українського перекладу VGSSM видано коштом Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського». Видання другого тиражу планується за підтримки проекту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН і Глобального екологічного фонду «Інтегроване управління природними ресурсами деградованих ландшафтів лісостепової та степової зон України» (GCP/UKR/004/GEF).