Вийшла з друку монографія

На початку березня цього року побачила світ монографія, у якій висвітлено організаційно-економічні, екологічні й енергетичні аспекти проблеми оцінювання й застосування ресурсоощадних технологій вирощування зернових культур.

Ульянченко О. В. Ресурсоощадні технології вирощування зернових культур : оцінка й ефективність : монографія / О. В. Ульянченко, І. В. Казакова. – Х. : Смугаста типографія, 2015. – 288 с.

Виробництво зерна в Україні традиційно займає провідні позиції в структурі галузі рослинництва й загалом аграрного сектору країни, тому потребує особливої уваги в контексті раціонального використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів. Підвищення рівня ефективності вирощування зернових культур за рахунок сучасних технологій, нової техніки, науково обґрунтованої системи удобрення та захисту рослин забезпечить високу якість і конкурентоспроможність українського зерна на світовому ринку. Виробникам необхідно постійно оптимізувати витрати на одиницю продукції, що можна досягти шляхом упровадження сільськогосподарськими підприємствами ресурсоощадних технологій. У запропонованій книзі висвітлено важливі аспекти комплексної оцінки ефективності технологій виробництва зерна за рахунок впровадження нових ресурсоощадних технологій вирощування.

У монографії досліджено науково-практичні підходи до оцінки ресурсоощадних технологій вирощування зернових культур. Запропоновано концептуальну модель оцінки й упровадження ресурсоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Проаналізовано сучасний стан розвитку зернового виробництва і досліджено ефективність виробництва зерна залежно від виробничих витрат, у тому числі на мінеральні добрива. Визначено основні напрями використання ресурсоощадних технологій. Наведено результати порівняльного аналізу економічної, енергетичної та екологічної ефективності технологій виробництва зерна різної інтенсивності для умов Лісостепу України і результати комплексної оцінки ресурсоощадних технологій вирощування озимої пшениці залежно від часу відновлення весняної вегетації. Проаналізовано ефективність диференційованого внесення мінеральних добрив при вирощуванні зернових культур залежно від оброблюваної площі.

Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, керівників і спеціалістів аграрних формувань, працівників органів державного управління АПК різних рівнів і всіх, хто цікавиться проблематикою ефективного аграрного виробництва.

Зі змістом книги можна ознайомитися нижче.

Зміст