Засідання координаційно-методичної ради

20 травня 2022 року у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулося засідання координаційно-методичної ради (КМР) з проблем ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів (дистанційно, в режимі он-лайн). Було розглянуто робочі програми науково-дослідних робіт установ-виконавців за завданнями 2-го рівня на 2022 рік за ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології» (на 2021- 2025 рр.), та включення до виконання Програми у поточному році установ- співвиконавців без фінансування.

Виконання Програми спрямовано на наукове забезпечення сталого розвитку країни на загальнодержавному, регіональному та локальному рівнях щодо збереження родючості ґрунтів та ефективного використання ґрунтових (земельних) ресурсів задля гарантування продовольчої, екологічної та економічної безпеки України, що набуває ще більшої актуальності в умовах воєнного стану, спричиненого військовою агресією російської федерації.

Виконання Програми забезпечують ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» з дослідною мережею та сім науково-дослідних установ НААН. В межах Програми виконується 40 завдань 2-го рівня, з них: 28 за тематикою фундаментальних досліджень, 10 — прикладних і 2 короткотермінових прикладних.

Робочі програми доповіли керівники завдань 2-го рівня від установ- виконавців. За висновками фахівців – рецензентів програм і результатами обговорення членами координаційно-методичної ради робочі програми установ-виконавців на 2022 рік затверджено. До виконання ПНД 1 включено 7 закладів вищої освіти без фінансування; внесено зміни до складу КМР.