Засідання Президії НААН з питання "Наукові засади інформаційного забезпечення управління грунтовими ресурсами в контексті міжнародної інтеграції та земельної реформи"

17 березня 2021 року у приміщенні Національній академії аграрних наук України відбулось засідання Президії НААН з обговорення питання «Наукові засади інформаційного забезпечення управління ґрунтовими ресурсами в контексті міжнародної інтеграції та земельної реформи». У роботі взяли участь представники органів виконавчої влади, наукових та державних установ, ВНЗ, громадських організацій. Засідання відкрив Президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН Гадзало Ярослав Михайлович.

Від Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» з основною доповіддю «Наукові засади інформаційного забезпечення управління ґрунтовими ресурсами в контексті міжнародної інтеграції та земельної реформи» виступив директор Інституту, академік НААН С.А. Балюк.

Наголошено, що введення ринку земель з 1 липня 2021 року вимагає невідкладного забезпечення всіх сторін земельних відносин актуальною та достовірною інформацією про стан ґрунтів. Окреслено основні складові інформаційного забезпечення управління ґрунтовими ресурсами. Однак, зауважено, що одержана інформація носить переважно відомчий характер, вона здобута різними методами, за неузгодженими програмами спостережень, частина грунтових даних застаріла, перебуває, як правило, в неструктурованих базах даних, які проблематично використовувати в сучасних технологіях для оцінювання, прогнозу і управління. Наведено приклади створення і функціонування грунтово-інформаційних систем в Європі і світі. В Україні ґрунтовий інформаційний центр НААН створено на базі ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського». Сформовано структуру ґрунтово-інформаційної системи України, яка включає установи – постачальників ґрунтової інформації - міністерства та агентства, наукові установи НАН, НААН, ВНЗ і користувачів інформації як українських, так і зарубіжних. Наголошено, що подальший розвиток і просування ґрунтово-інформаційної системи вимагає консолідації зусиль всіх учасників. Таким чином, на сьогодні актуальним для України є вирішення проблеми інтеграції різноманітних інформаційних ресурсів про стан ґрунтів країни, для чого потрібні скоординовані заходи організаційного, технічного та наукового характеру та активне залучення міжнародного досвіду.

Всі ці положення відображено у проекті Постанови Президії НААН, де зазначено, що відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні, розвиток міжнародної інтеграції в інформаційній сфері, посилення процесів деградації земель в умовах глобальних змін клімату вимагають удосконалення інформаційного забезпечення сталого використання ґрунтових ресурсів.

В обговоренні взяли участь: Дегтяр О.О. – начальник відділу землеробства та меліорації Управління землеробства та рослинництва Департаменту аграрної політики Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Руденко Л.Г. – академік НАН України, радник дирекції Інституту географії НАН України; Куссуль Н.М. - заступник директора Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України; Дмитрук Ю.М. – д.б.н., професор, завідувач кафедри ґрунтознавства Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича МОН України; Чорний С.Г. – д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету ім. В.О. Сухомлинського МОН України; Яцук І.П. – д.с.-г.н., генеральний директор ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»; Вяткін К.В. - Глобальне ґрунтове партнерство Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН; Девіс О.О. – керівник проєкту ФАОГЄФ «Інтегральне управління природними ресурсами в деградованих агроландшафтах Лісостепової і Степової зонах України».

ДОВІДКА «Наукові засади інформаційного забезпечення управління ґрунтовими ресурсами в контексті міжнародної інтеграції та земельної реформи».

Проєкт ПОСТАНОВИ Президії Національної академії аграрних наук України.