Звіт директора Інституту, академіка НААН С.А. Балюка на засіданні Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН

Науковці Інституту 21 січня 2020 року брали участь у роботі засідання Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук України, на якому заслухано звіт керівника ПНД НААН 1 “Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за 2019 рік, академіка НААН С.А. Балюка.

С.А. Балюк ґрунтовно доповів про результати фундаментальних, прикладних та пошукових досліджень за 51 завданням, які проводилися в межах виконання програми у 2019 році.

У ході виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на наукове забезпечення збалансованого використання, прогнозування та управління ґрунтовими ресурсами науковцями Інституту отримано низку теоретичних, методичних, методологічних та технологічних результативних розробок, що дають змогу вирішувати ряд практичних завдань галузі та брати активну участь у реалізації державної ґрунтової політики.

Найбільш важливі результати діяльності у 2019 році:

  • Пропозиції до проектів законодавчих і нормативно-правових актів, зокрема, пропозиції до Парламентських слухань: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п'ять років» та «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення»;
  • Створення на базі Інституту Українського ґрунтового інформаційного центру;
  • Оновлений електронний атлас властивостей ґрунтів України, картосхема розповсюдження чорноземних ґрунтів України;
  • Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення;
  • Регіональна програма з охорони ґрунтів та відтворення їхньої родючості у Харківській області;
  • Комплекс заходів з попередження та усунення фізичної деградації ґрунтів, система бездеградаційного землекористування.

Рецензенти Балаєв А.Д., доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули Національного університету біоресурсів і природокористування України та Колмаз Ю., начальник відділу охорони земельних ресурсів Управління охорони земельних та водних ресурсів Департаменту охорони природних ресурсів, екомережі та біобезпеки Мінекоенерго України, а також експерт Мазур Г.А., доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу агроґрунтознавства ННЦ «Інститут землеробства НААН» позитивно оцінили звіт.

Звіт схвалено та рекомендовано до затвердження на Президії НААН.