ЛАБОРАТОРІЯ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ДОБРИВАМИ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

Завідувач лабораторії – кандидат с.-г. наук

Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівна

Роб. тел.: +038 (057) 704–12–56

 

 

 

 

Провідні науковці

Лісовий Микола Вікторович - доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Доценко Олександр Васильович кандидат с.-г. наук, провідний науковий співробітник

 

Лабораторія володіє унікальною експериментальною базою на Слобожанському дослідному полі ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського», що складається із 4 стаціонарних та низки короткострокових польових і виробничих дослідів у Харківському та Чугуївському районах Харківської області (загальна площа під дослідами становить близько 60 га).

Основні напрями наукової діяльності

 • Нормативи якості рослинницької продукції за природної родючості ґрунту та за удобрення основних культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах України.
 • Інформаційні бази даних польових дослідів з добривами та вдосконалення методів статистичної обробки експериментальної інформації.
 • Визначення закономірностей впливу систем удобрення різної інтенсивності на показники родючості чорнозему типового, продуктивність сівозмін та якість продукції у коротко- та довгостроковій перспективі.
 • Грунтово-рослинна діагностика живлення сільськогосподарських культур

Найвагоміші результати досліджень

Комп’ютерні програми

 • Інформаційна система «Стаціонарні польові досліди».
 • Інформаційно-аналітична система організації та керування сільськогосподарським виробництвом.
 • Розрахунок балансу гумусу і поживних речовин у землеробстві України.
 • Інформаційно-аналітична система керування технологічними процесами вирощування сільськогосподарської продукції високої якості.
 • Інформаційно-аналітична система оптимізації норм мінеральних добрив з використанням балансових методів для отримання прогнозованих валових зборів урожаю сільськогосподарських культур
 • та підвищення родючості ґрунтів.
Публікації
 • Агрохімічне забезпечення землеробства України на період до 2020 року (концептуальні положення) / за ред. С.А. Балюка, А.С. Заришняка, М.В. Лісового.
 • Довідник нормативних показників якості продукції сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах України (довідниково-нормативна інформація) / За ред. академіка НААН С.А. Балюка і доктора с.-г. наук М.В. Лісового.
 • Оптимізація параметрів поживного режиму чорнозему типового для вирощування продукції високої якості (посібник).
 • Науковий супровід агрохімічного забезпечення у сучасних технологіях вирощування зернових культур (рекомендації)
 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на серпень 2022

Діагностика живлення та підвищення врожайності сільськогосподарських культур
Послуга Опис
Ґрунтова діагностики запасів мінерального азоту (NН4 + NО3) в шарі 0–60 см з наданням рекомендацій щодо удобрення або підживлення сільськогосподарських культур Від 15 грн. за 1 га
Раціональне використання ресурсів і підвищення ефективності управління агровиробництвом
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Рослинна діагностика рівня азотного живлення пшениці озимої хлорофіл-метром «SPAD–502 Plus» з наданням рекомендацій щодо позакореневого підживлення посівів для гарантованого одержання продовольчого зерна високої якості Від 10 грн. за 1 га
Агрохімічний супровід застосування мінеральних добрив під планові показники врожаю та якості зерна пшениці озимої за результатами комплексної ґрунтово-рослинної діагностики Від 25 грн. за 1 га
Надання рекомендацій щодо удобрення сільськогосподарських культур за результатами визначення фактичного вмісту поживних речовин (NРК) і реакції ґрунтового розчину (рНсол). Очікуваний економічний ефект від підвищення врожайності – 400–1200 грн/га Від 25 грн. за 1 га
Підвищення ефективності керування агровиробництвом за рахунок впровадження комп’ютерної програми „Інформаційно-аналітична система організації та управління сільськогосподарським виробництвом” 2400.00
Розробка системи удобрення сільськогосподарських культур за результатами агрохімічного обстеження полів (NРК, рНсол, гумус) від 30 грн. за 1 га
Агрохімічне обстеження поля (NРК, рНсол, гумус) з наданням результатів у вигляді звіту від 20 грн. за 1 га