Партнери

Глобальне ґрунтове партнерство

Глобальне ґрунтове партнерство (ГҐП) – це добровільне партнерство, відкрите для урядів, міжнародних і регіональних організацій, установ й інших зацікавлених сторін. Умови партнерства: ННЦ ІҐА є партнером ГҐП з 18 березня 2014 р. З 05.06.2015 р. ННЦ ІҐА є координатором співробітництва з ГҐП від України. Аспекти членства: координація зав’язків українських «ґрунтових» організацій з ГҐП, участь у формуванні та виконанні робочих програм ГҐП.

Європейське ґрунтове партнерство

Європейське ґрунтове партнерство (ЄҐП) є регіональним осередком ГҐП.
Умови партнерства: партнерські.Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, контакти з провідними
“ґрунтовими” організаціями Європи, доступ до інформаційних матеріалів ЄҐП, участь у міжнародних проектах ЄҐП.

Міжнародний союз ґрунтознавців

Міжнародний союз ґрунтознавців (IUSS) є глобальним об’єднанням, метою якого є розвиток усіх гілок ґрунтознавства та підтримка ґрунтознавців всього світу в їх діяльності. Умови партнерства: Повне та індивідуальне членство. Повне членство в IUSS має Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків, яке функціонує на базі ННЦ ІҐА. Індивідуальними членами IUSS є співробітники лабораторії геоекофізики ґрунтів Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, одержання інформаційних матеріалів, участь у заходах IUSS, участь у виборах керівних органів IUSS.

Європейське товариство з охорони ґрунтів

Європейське товариство з охорони ґрунтів є міждисциплінарним, не політичним об’єднанням з більш ніж 500 членами у 42 країнах серед яких вчені, викладачі, студенти, фермери, політики з інтересами в сільському господарстві, ґрунтознавстві, економіці, лісному господарстві, екології тощо. Умови партнерства: Індивідуальне членство. Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, одержання інформаційних матеріалів (журнал «News of ESSC»).

Міжнародний центр досліджень з обробітку ґрунту

Міжнародний центр досліджень з обробітку ґрунту (ISTRO) фокусується на впливі і наслідках різних методів обробки ґрунту. Умови партнерства: Індивідуальне членство. Індивідуальними членами IUSS є співробітники лабораторії геоекофізики ґрунтів. Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, одержання інформаційних матеріалів (журнал «Soil and Tillage Research»  для використання під час планування і проведення наукових робіт.

Європейська Технологічна Платформа «FOOD FOR LIFE»

Європейська Технологічна Платформа «FOOD FOR LIFE» Програма, проект: «Strategy for European Technology Platforms: ETP 2020» Європейської Комісії. Умови партнерства: Партнерські. Аспекти членства: входження ННЦ ІҐА у європейський науково-дослідницький простір, участь у розробці спільного плану дій і заходів; здійснення цільових та інтерактивних досліджень та інновацій; укладання договорів щодо науково-технічного співробітництва, обмін інформацією.

Міжнародна комісія по іригації і дренажу
Міжнародна комісія по іригації і дренажу

Міжнародна комісія по іригації і дренажу– науково-технічна добровільна некомерційна неурядова міжнародна організація). Умови партнерства: Індивідуальне членство. Аспекти членства: оновлення інформації щодо світових напрямів управління водними та земельними ресурсами та підвищення продуктивності зрошуваних земель, охорони вод; участь у конференціях, обмін досвідом; розробка уніфікованих способів і методів контролю та покращення якості зрошувальних вод.

Європейська мережа «Авалон» з розвитку органічного сільського господарства

Європейська мережа «Авалон» з розвитку органічного сільського господарства мережа, яка об’єднує фермерів, державні установи, науково-дослідні інститути і підприємства в області органічного сільського господарства, біорізноманіття, агродовкілля та сталого розвитку сільських районів. Умови партнерства: Партнерські. Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, одержання інформації з розвитку органічного агровиробництва; участь у конференціях, семінарах; обмін досвідом тощо.

Міжнародна організація «Співдружність вчених агрохіміків та агроекологів»

Міжнародна організація «Співдружність вчених агрохіміків та агроекологів». Умови партнерства: Партнерські. Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом й інформацією щодо світових тенденцій в агрохімії; участь у з’їздах , конференціях тощо.

Європейська Федерація Мікробіологічних Товариств
Європейська Федерація Мікробіологічних Товариств

Європейська Федерація Мікробіологічних Товариств (FEMS) Умови партнерства: Індивідуальне членство. Індивідуальними членами FEMS є співробітники лабораторії мікробіології ґрунтів. Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків , обмін досвідом та одержання інформації щодо напрямів використання мікробіологічних технологій у сільському господарстві.

Польське товариство ґрунтознавців

Польське товариство ґрунтознавців. Програма, проект: Білатеральна угода між УТГА та Польським товариством ґрунтознавців. Умови партнерства: Партнерські. Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом і галузевою інформацією.

ApisLab

ApisLab - проект Apis Holding, основною метою є надання послуг з розширеного аналізу грунту і рекомендацій щодо внесення добрив.

Линк:
ApisLab

ApisLab - проект Apis Holding, основною метою є надання послуг з розширеного аналізу грунту і рекомендацій щодо внесення добрив.

Линк:
ApisLab

ApisLab - проект Apis Holding, основною метою є надання послуг з розширеного аналізу грунту і рекомендацій щодо внесення добрив.

Линк:
ApisLab

ApisLab - проект Apis Holding, основною метою є надання послуг з розширеного аналізу грунту і рекомендацій щодо внесення добрив.

Линк:
библ профиль
 
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ  

 

Линк: