ПНД 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління»

ПРОГРАМА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Національної академії аграрних наук України на 2016-2020 роки

1 «Розробити наукові засади збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості ґрунтів як основи сталого розвитку України»

(«ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ: ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ, ЗБАЛАНСОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ»)Мета програми: створення наукових засад збалансованого землекористування, збереження, прогнозування та управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів України шляхом об’єктивізації інформації про  якісний стан ґрунтів як ключового чинника товарного виробництва та екологічної безпечності.

Головна установа-виконавець:

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»)

Керівник програми:

Балюк Святослав Антоновичдоктор сільськогосподарських наук,  професор, академік НААН, директор ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

Виконавці:

наукові підрозділи  установ  системи НААН

Співвиконавці (без фінансування):

підрозділи вищих навчальних закладів аграрного та екологічного профілю

Термін виконання: 2016–2020 рр.

СТРУКТУРА ПНД НААН 1