Поліська дослідна станція

Директор Гаврилюк Володимир Андрійович, кандидат с.г. наук, ст.наук.співробітник

43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул., Шевченка, 35

Роб. тел.: +038(0332) 72-87-66;

Е-mail: ds-iga@ukr.net

 Провідні науковці 

Бортнік Андрій Миколайович - кандидат с-г. наук, e-mail: boram1@rambler.ru

Валецька Оксана Вікторівна- кандидат с-г. наук, e-mail: valetska_oksana@ukr.net

Коляда Ольга Василівна - кандидат с-г. наук, ds-iga@ukr.net

Поліська дослідна станція діє на підставі Статуту та здійснює науково-дослідні роботи з вивчення ґрунтового покриву та розробки високоефективних органічних та органо-мінеральних добрив
 
Наші здобутки:
 • підготовлено та захищено 2 докторських та 14 кандидатських дисертацій; 
 • підготовлено 8 патентів на корисну модель; 
 • розроблено і затверджено 4 Технічні умови на добрива та біостимулятори росту; 
 • опубліковано 3 монографії, 3 навчальних посібника, 29 методичних вказівок і рекомендацій та понад 400 наукових статей.
 • участь у міжнародних проектах
Ми пропонуємо:
 • розроблення методик раціонального використання, збереження та відновлення ґрунтів;
 • технології виготовлення та застосування нових видів добрив, меліорантів та біостимуляторів;
 • виконання аналізів ґрунту та рослинницької продукції;
 • проведення ґрунтово-агрохімічних та ґрунтово-екологічних обстежень;
 • здійснення наукового супроводу різноманітних проектів, щодо раціонального 
 • використання природних ресурсів, ефективного застосування добрив, екологічних проблем довкілля;
 • розроблення інвестиційних проектів та бізнес-планів для агровиробництва;
 • вивчення радіаційної ситуації та розроблення комплексних рекомендацій щодо вирощування сільськогосподарських культур в умовах радіоактивного забруднення

Охоронні документи (патенти)

Проект з ЄС 2016: «Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області»