Поліська дослідна станція

Директор Гаврилюк Володимир Андрійович, кандидат с.г. наук, ст.наук.співробітник
43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул., Шевченка, 35
Роб. тел.: +038(0332) 72-87-66;
Е-mail: ds-iga@ukr.net

 

Провідні науковці 

Бортнік Андрій Миколайович - кандидат с-г. наук, e-mail: boram1@rambler.ru
Валецька Оксана Вікторівна- кандидат с-г. наук, e-mail: valetska_oksana@ukr.net
Бортнік Тетяна Павлівна ‒ кандидат с-г. наук, didkovtana@gmail.com 

Поліська дослідна станція діє на підставі Статуту та здійснює науково-дослідні роботи з вивчення ґрунтового покриву та розробки високоефективних добрив на основі місцевих сировинних ресурсів.
 
Наші здобутки:
 • підготовлено та захищено 2 докторських та 15 кандидатських дисертацій; 
 • підготовлено та отримано 11  патентів на корисну модель, 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір; 
 • розроблено і затверджено 5 Технічних умов на добрива та біостимулятори росту; 
 • опубліковано 5 монографій, 3 навчальних посібника, 35 методичних вказівок і рекомендацій та понад 450 наукових статей.
 • участь у міжнародних проектах
Основні напрями наукової діяльності:
 • вивчення ґрунтів, їх основних властивостей, формування баз аналітичної і картографічної інформації на основі новітніх геоінформаційних підходів;
 • розробка технологій використання осушених низькопродуктивних земель та вироблених торфовищ Західного Полісся України;
 • прогнозна оцінка ресурсів місцевих добрив і розробка енергозберігаючих технологій заготівлі і їх використання. Створення на їх основі нових видів добрив з наступною їх агроекологічною оцінкою;
 • вивчення радіаційної ситуації в радіоактивно забрудненій зоні, ефективності застосування запобіжних заходів по зниженню переходу радіонуклідів із ґрунту в рослини з використанням місцевих нетрадиційних видів добрив та розробкою комплексних рекомендацій по веденню сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення
 • розробка і впровадження нових видів продукції, технологій створення, удосконалення та застосування добрив (субстратів), підвищення родючості ґрунтів, експертної оцінки їх якості, інформаційних послуг, а також наукових обґрунтувань охорони водних ресурсів.

Найбільш вагомі результати досліджень:

 • Рекомендації по ефективному використанню осушуваних ґрунтів Західного Полісся України (на прикладі Волинської області) (науково-практичні рекомендації, 2010 рік).
 • Використання нетрадиційних добрив і біопрепаратів на радіоактивно забруднених територіях (науково-практичні рекомендації, 2010 рік).
 • Використання ферментованих добрив та мікроелементів на радіоактивно забруднених територіях (науково-практичні рекомендації, 2010 рік).
 • Виробництво органічних ферментованих добрив та їх застосування при вирощуванні сільськогосподарських культур (науково-практичні рекомендації, (2013 рік).
 • Агроекологічний моніторинг сільськогосподарських угідь з виділенням зон, які сприятливі для вирощування органічної продукції (на прикладі Волинської області) (науково-методичні рекомендації, 2013 рік).
 • Рекомендації щодо коригування системи контрзаходів у рослинництві з врахуванням сучасної радіологічної ситуації (науково-методичні рекомендації, 2013 рік).
 • Підвищення ефективності систем удобрення сільськогосподарських культур за внесення органо-мінеральних добрив (науково-практичні рекомендації, 2015 рік).
 • Рекомендації щодо удобрення овочевих культур в умовах органічного виробництва Західного Полісся України (науково-практичні рекомендації, 2015 рік).
 • Шляхи раціонального використання природних ресурсів (торф, сапропель) та ведення агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених ландшафтах Західного Полісся для отримання радіологічно безпечної продукції (науково-практичні рекомендації, 2015 рік).
 • Наукові основи інтегрованого управління деградованими торфовими землями Західного Полісся України (наукове видання, 2015 рік).
 • Заходи з запобігання деградації осушуваних земель (науково-практичні рекомендації, 2016 рік).
 • Застосування систем удобрення сільськогосподарських культур за використання новоутворених комплексних добрив, що адаптовані до зональних ґрунтово-кліматичних умов (науково-практичні рекомендації, 2018 рік).

Охоронні документи (патенти)
Проект з ЄС 2016: «Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області»