Польове обстеження еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель за показниками якості зрошуваних вод, рівня і мінералізації підґрунтових вод, якості с.-г. продукції, властивостей ґрунтів (сольового складу, забруднення токсинами, стану та ін.)