Питомий опір ґрунту плугу під час основного обробітку, кгс/см2

Фіксована ціна: 

500.00