Рада молодих вчених

Загальна інформація

Голова Ради – Крилач Світлана Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів.

Контакти: e-mail: svetlana.krylach@gmail.com

Заступник голови Ради –  Гетманенко Вікторія Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник лабораторії органічних добрив і гумусу.

Секретар Ради – Уваренко Катерина Юріївна, молодший науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів. 

Мета та напрями діяльності ради

Метою Ради є представництво, захист і реалізація, професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав та інтересів молодих вчених. Діяльність Ради спрямована на всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, збереження та розвиток інтелектуального потенціалу наукової молоді, виховання наукових кадрів.

Основними завданнями Ради є наступні:

 1. залучення молодих вчених та осіб, які працюють та (або) навчаються у ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» до наукової роботи;
 2. забезпечення правової та інформаційної допомоги молодим вченим (спільно з відповідними службами);
 3. підтримка молодих вчених у питаннях науково-дослідницької діяльності, в тому числі і пошукової тематики, захисту прав інтелектуальної власності;
 4.  сприяння міждисциплінарним дослідженням та мобільності молодих вчених;
 5. участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України;
 6. допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, з’їздах, симпозіумах конкурсах на здобуття грантів тощо;
 7. подання пропозицій до Вченої Ради ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород  тощо;
 8. сприяння активній участі представників молодих вчених у різних напрямках діяльності ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»;
 9. збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
 10.  сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів, конкурсів та грантів, можливості публікації наукових статей в Українських та закордонних виданнях;
 11. допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених;
 12. здійснення громадського контролю за дотриманням прав та обов’язків молодих вчених;
 13. організація співробітництва з молодими вченими та фахівцями інших наукових установ та вищих навчальних закладів, промислових підприємств, в тому числі, іноземними, громадськими об’єднаннями та молодіжними організаціями.

Вищим органом Ради є загальні збори молодих вчених ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського».

Контакти

Адреса: 61024, Харків - 24, вул. Чайковська, 4.

Тел./факс: + 038(057) 704-16-69

Е-mail: svetlana.krylach@gmail.com

 

Статут

Звіти

Фотогалерея