Розроблення нормативних документів різних рівнів (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, СОУ, ТУ, технічні регламенти тощо), включаючи методичну допомогу у їх подальшій атестації/реєстрації/обліку

Розраховують індивідуально