СЕКТОР ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ

Завідувач сектора- кандидат біол. наук

Трускавецький Станіслав Романович

Е-mail: starwalkerone@gmail.com

Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

 

 

Провідні науковці

Биндич Тетяна Юріївна - старший наук. співробітник, канд. біол. наук

Основні напрями наукової діяльності

  • Дистанційний моніторинг стану сільськогосподарських посівів. Дозволяє отримувати актуальну інформацію про стан посівів протягом всього вегетаційного періоду.
  • Комплексне ґрунтове обстеження території господарства за допомогою дистанційних та наземних методів. Передбачає кілька етапів.
  • Грутове обстеження з використанням методів ДЗЗ. Сучасний метод дослідження у грунтознавстві - дозволяє зменшити кількість ґрунтових зразків, економити час та витрат на аналізи ґрунту. Іншою перевагою є безперервність і актуальність отриманих даних;
  • Впровадження систем точного землеробства – економія добрив, підвищення врожайності на неоднорідних ділянках полів. 
  • Лабораторія створює картограми поживних речовин для кожного конкретного поля на основі супутникових даних та лабораторно-аналітичних досліджень.
  • Ґрунтові аналізи виконуються в надсучасній лабораторії, створеній в рамках партнерства з компанією Soil Cares Research (Нідерланди).
  • Цифрове тематичне картографування земель сільськогосподарського значення за даними космічного знімання. 
  • Електронні цифрові карти дозволяють
  • провести аналіз умов вирощування; 
  • сільськогосподарських культур для кожного поля;
  • оптимізувати виробництво з метою отримання максимального прибутку, а також раціонального використання ресурсів території;
  • проводити облік і аналіз наслідків несприятливих погодних умов та явищ, за допомогою даних дистанційного зондування землі (площі полеглості посівів, вимерзання ділянок, забруднення)
  • Визначення площі еродованих ґрунтів: 
  • для грошової оцінки земельних ділянок;
  • для оцінки втрат врожаю;
  • для оптимізації структури посівних площ

Найвагоміші результати досліджень 

  • Методичні рекомендації з коригування ґрунтово-картографічних матеріалів за допомогою космічної зйомки;
  • Методичні рекомендації з картографування ерозійно небезпечних ґрунтів за допомогою космічної зйомки;
  • Методика кількісної оцінки ерозійно небезпечних ґрунтів за допомогою методів дистанційного зондування;
  • Методика кількісної оцінки структури ґрунтового покриву на основі космічної зйомки.

 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на грудень 2018

Обстеження й оцінювання якості ґрунтів
Послуга Опис
Експертиза ґрунтового покриву на основі ГІС-технологій Розраховують індивідуально