СЕКТОР ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬЗавідувач сектора – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, член-кореспондент Академії економічних наук України

Кучер Анатолій Васильович

Е-mail: anatoliy_kucher@ukr.net

тел.: +038(057) 704-12-56

Бібліометричні профілі та сторінки:

Основні напрями наукової діяльності

  • Науково-методичні засади економіки деградації ґрунтів і сталого ґрунтового менеджменту в агросфері.
  • Організаційно-економічне забезпечення відтворення родючості ґрунтів і раціонального використання ґрунтово-земельних ресурсів.
  • Науково-методичне забезпечення визначення економічної ефективності застосування агрохімікатів, ґрунтозахисних заходів та інноваційних проектів.
  • Науково-методичні засади оцінювання еколого-економічних збитків від зниження родючості ґрунтів, ерозії, техногенного забруднення.
  • Економічне обґрунтування ефективності елементів інноваційних (точних, ґрунто-захисних, ресурсоощадних, органічних) технологій у рослинництві.
  • Інституційне забезпечення економічного механізму відтворення родючості ґрунтів в аграрному секторі.

Найбільш вагомі результати досліджень

 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на липень 2020

Раціональне використання ресурсів і підвищення ефективності керування агровиробництвом
Послуга Опис
Розроблення бізнес-планів, бізнес-проектів, виробничих програм, інноваційно-інвестиційних проектів виробництва продукції рослинництва за різними технологіями вирощування Розраховують індивідуально
Проведення лекцій і консультацій
Послуга Опис
З питань бізнес-планування й аграрного інноваційно-інвестиційного бізнес-проектування канд. наук "Розраховують індивідуально"
З питань бізнес-планування й аграрного інноваційно-інвестиційного бізнес-проектування доктор наук "Розраховують індивідуально"