СЕКТОР СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ

 

Завідувач сектору - кандидат с.-г. наук

Лазебна Марина Євгеніївна

Е-mail: M_Lazebna@ukr.net

Роб. тел.: +038(057) 704-13-39

 

 

 

Основні напрями діяльності

 • Стандартизаційне (нормативно-методичне) та метрологічне забезпечення досліджень у сферах ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів та сертифікації земель для ведення органічного землеробства.
 • Керування діяльністю Технічного комітету стандартизації ТК 142 «Ґрунтознавство» щодо:
  • розроблення нормативних та нормативно-правових документів різних рівнів (ТР, ДСТУ, СОУ, ТУ тощо) і надання методичної допомоги у їх подальшій реєстрації (обліку).
  • організація технічного перекладу міжнародних стандартів з ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.
  • проведення нормоконтролю і метрологічної експертизи, оформлення та редагування нормативних документів різних рівнів і науково-дослідної документації (дисертації, звіти про науково-дослідну роботу тощо) у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.
  • розроблення систем керування якістю метрологічних та науково-дослідних робіт.
 • Підтримка діяльності Центру Державної служби стандартних зразків ґрунту щодо:
  • розроблення пакету документів для акредитації вимірювальних лабораторій згідно з чинними вимогами;
  • створювання стандартних зразків складу ґрунту (державних, галузевих, підприємства), включаючи організаційний та науково-методичний супровід;
  • проведення раундів міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань для оцінювання якості виконання аналітичних робіт у сфері контролю стану ґрунтів.

    

   Найвагоміші результати досліджень

   • 312 нормативних документів у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів, в т.ч.163 – гармонізовані з міжнародними стандартами.
   • Концепція розвитку системи стандартизації у сфері якості та охорони ґрунтів.
   • Галузева програма стандартизації у сфері якості та охорони ґрунтів.
   • Настанова щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення у сфері якості та охорони ґрунтів.
   • Рекомендації щодо впровадження системи сертифікації земель для органічного землеробства в Україні.
   • Рекомендації щодо проведення метрологічного контролю робіт із сертифікації земель в умовах органічного землеробства.
   • Тлумачний словник застандартизованих термінів у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.
   • Інструкція щодо порядку перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях.
   • Державний стандартний зразок складу чорнозему типового важко суглинкового (ДСЗУ 163.5-2015) та галузеві стандартні зразки складу чорнозему звичайного малогумусного і дерново-підзолистого ґрунту.

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на жовтень 2017

Послуги зі стандартизації та метрології
Послуга Опис Індексована ціна грн
Розроблення нормативних та нормативно-правових документів різних рівнів (ТР, ДСТУ, СОУ, ТУ, тощо), включаючи методичну допомогу під час розроблення технологічних регламентів і технічних умов з їх подальшою реєстрацією (обліком) Розраховують індивідуально
Технічний переклад міжнародних і європейських стандартів, ураховуючи термінологічну специфіку у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів Розраховують індивідуально
Проведення нормоконтролю, метрологічної експертизи, оформлення та редагування нормативних документів різних рівнів (СОУ, ДСТУ, ТУ, ТР, тощо) і науково-дослідної документації (дисертаційні роботи, звіти про науково-дослідну роботу, тощо) у сфері ґрунтознав Розраховують індивідуально
Розроблення пакету документів для атестації (акредитації) вимірювальних лабораторій згідно із чинними вимогами Розраховують індивідуально
Створення стандартних зразків складу ґрунту (державних, галузевих, підприємства), включаючи організаційно- та науково-методичне супроводження цих робіт Розраховують індивідуально
Державний стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему типового важкосуглинкового (ДСЗ У 163.5-2015) 1 зразок 500г 756.31
Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему звичайного малогумосного легкоглинистого (ГСЗУ 01-2015) 1 зразок 500г 756.31
Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) дерново-підзолистого супіщаного ґрунту (ГСЗУ 02-2015) 1 зразок 500г 756.31
Проведення лекцій і консультацій
Послуга Опис Фіксована ціна грн
З питань стандартизаційного та метрологічного забезпечення робіт у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів канд. наук 109.12
З питань стандартизаційного та метрологічного забезпечення робіт у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів доктор наук 136.48