СЕКТОР СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ

 

Завідувач сектору - кандидат с.-г. наук

Лазебна Марина Євгеніївна

Е-mail: M_Lazebna@ukr.net

Роб. тел.: +038(057) 704-13-39

 

 

 

Основні напрями діяльності

 • Стандартизаційне (нормативно-методичне) та метрологічне забезпечення досліджень у сферах ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів та сертифікації земель для ведення органічного землеробства.
 • Керування діяльністю Технічного комітету стандартизації ТК 142 «Ґрунтознавство» щодо:
  • розроблення нормативних та нормативно-правових документів різних рівнів (ТР, ДСТУ, СОУ, ТУ тощо) і надання методичної допомоги у їх подальшій реєстрації (обліку).
  • організація технічного перекладу міжнародних стандартів з ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.
  • проведення нормоконтролю і метрологічної експертизи, оформлення та редагування нормативних документів різних рівнів і науково-дослідної документації (дисертації, звіти про науково-дослідну роботу тощо) у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.
  • розроблення систем керування якістю метрологічних та науково-дослідних робіт.
 • Підтримка діяльності Центру Державної служби стандартних зразків ґрунту щодо:
  • розроблення пакету документів для акредитації вимірювальних лабораторій згідно з чинними вимогами;
  • створювання стандартних зразків складу ґрунту (державних, галузевих, підприємства), включаючи організаційний та науково-методичний супровід;
  • проведення раундів міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань для оцінювання якості виконання аналітичних робіт у сфері контролю стану ґрунтів.

    

   Найвагоміші результати досліджень

   • 312 нормативних документів у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів, в т.ч.163 – гармонізовані з міжнародними стандартами.
   • Концепція розвитку системи стандартизації у сфері якості та охорони ґрунтів.
   • Галузева програма стандартизації у сфері якості та охорони ґрунтів.
   • Настанова щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення у сфері якості та охорони ґрунтів.
   • Рекомендації щодо впровадження системи сертифікації земель для органічного землеробства в Україні.
   • Рекомендації щодо проведення метрологічного контролю робіт із сертифікації земель в умовах органічного землеробства.
   • Тлумачний словник застандартизованих термінів у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.
   • Інструкція щодо порядку перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях.
   • Державний стандартний зразок складу чорнозему типового важко суглинкового (ДСЗУ 163.5-2015) та галузеві стандартні зразки складу чорнозему звичайного малогумусного і дерново-підзолистого ґрунту.

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на грудень 2017

Послуги зі стандартизації та метрології
Послуга Опис Індексована ціна грн
Розроблення нормативних документів різних рівнів (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, СОУ, ТУ, технічні регламенти тощо), включаючи методичну допомогу у їх подальшій атестації/реєстрації/обліку Розраховують індивідуально
Технічний переклад міжнародних і європейських стандартів, ураховуючи термінологічну специфіку у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів Розраховують індивідуально
Проведення нормоконтролю, метрологічної експертизи, оформлення та редагування нормативних документів різних рівнів (СОУ, ДСТУ, ТУ, ТР, тощо) і науково-дослідної документації (дисертаційні роботи, звіти про науково-дослідну роботу, тощо) у ґрунтознавстві Розраховують індивідуально
Розроблення пакету документів для (акредитації) лабораторій згідно із чинними вимогами Розраховують індивідуально
Створення стандартних зразків складу (агрохімічних показників), включаючи організаційний, науково-методичний і технічний супровід цих робіт Розраховують індивідуально
Державний стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему типового важкосуглинкового (ДСЗУ 163.5-2015) 1 зразок 500г 848.44
Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему звичайного малогумосного легкоглинистого (ДСЗУ 01-2015) 1 зразок 500г 848.44
Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) дерново-підзолистого супіщаного ґрунту (ДСЗУ 02-2015) 1 зразок 500г 848.44
Проведення лекцій і консультацій
Послуга Опис Фіксована ціна грн
З питань стандартизаційного та метрологічного забезпечення робіт у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів канд. наук 109.12
З питань стандартизаційного та метрологічного забезпечення робіт у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів доктор наук 136.48
Оцінювання якісного стану ґрунтів земельних ділянок
Послуга Опис Фіксована ціна грн Індексована ціна грн
Визначення агрогрупи, балу бонітету та приналежності до категорії особливо цінних земель грунтів земельної ділянки на підставі архівних картографічних матеріалів 1000.00 0.00
Оцінювання якісного стану грунтів земельної ділянки з виїздом на об’єкт Розраховується індивідуально 0.00
Визначення фізичних властивостей ґрунтів
Послуга Опис Індексована ціна грн
Визначання структурно- агрегатного складу грунту ситовим методом у модифікації Н.І.Саввінова Виїзд до поля не враховано 150.45
Визначення щільності будови грунту Виїзд до поля не враховано 150.45