Силабуси навчальних дисциплін

2019-2020 навчальний рік

Обов’язкові  компоненти ОНП

Цикл освітніх компонентів загальної підготовки

Цикл освітніх компонентів професійної підготовки

Вибіркові компоненти освітньо-наукової програми

2020-2021 навчальний рік

Обов’язкові  компоненти ОНП

Цикл освітніх компонентів загальної підготовки

Цикл освітніх компонентів професійної підготовки

Вибіркові компоненти освітньо-наукової програми