Трускавецький Роман Степанович

Трускавецький Роман Степанович
Д.С.-Г.Н., ПРОФЕСОР, ЧЛЕН-КОР. НААН
Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Основні напрями наукової діяльності

  • Теоретичне і практичне обґрунтування закономірностей антропогенної еволюції кислих та гідроморфних ґрунтів;
  • Теорія стійкості ґрунтової родючості, система управління родючістю ґрунтів;
  • Розробка наукових підходів щодо раціонального використання торфо-земельного ресурсу України;
  • Ресурсозбережувальні та екологічно безпечні способи окультурювання кислих і гідроморфних ґрунтів;
  • Законодавче забезпечення охорони та підвищення родючості ґрунтів.

Членство в НААН, інших академіях (в т.ч. зарубіжних)

  • Член Президії НААН;
  • Член Президії УТГА;
  • Співголова комісії “Меліорація ґрунтів”;
  • Голова підкомісії “Меліорація перезволожених ґрунтів“ УТГА;

Участь у роботі наукових і спеціалізованих вчених рад, експертних груп

  • Член Вченої ради ННЦ “ІГА імені О.Н. Соко­ловсь­кого“ та спеціалі­зованих вчених рад Д 64.354.01, Д 76.051.05 (Чернівецький націо­нальний університет імені Ю. Федьковича)

Переглянути видання: