Вступ до аспірантури/докторантури

2021 рік

 

 

Обсяги прийому до аспірантури та докторантури Інституту за рахунок бюджетного фінансування у 2021 р.
Код та назва галузі знань Шифр та назва спеціальності Всього у т.ч. форма навчання
Всього   2 2 0
09 Біологія 091 Біологія 0 0 0
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 2 2 0
Докторантура
Всього 0 0  
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 0 0