2008

Атлас мониторинга комплексной оценки плодородия почв Лесостепи и Степи Украины 1966-2005 гг.

Рік видання: 

Атлас включает 85 оригинальных цветных картограмм, отражающих обобщение результатов комплексной оценки эффективного плодородия почв Лесостепи, Малого Полесья и Степи Украины за 1966-2005 гг., которые получены на основе постоянно действующего в стране агрохимического мониторинга состояния плодородия почв пашни с учетом параметров рН, содержания гумуса, фосфора и калия (с первого по восьмой циклы обследования почв). Для комплексной оценки эффективного плодородия почв применена методика определения Свободного Показателя Качества Почв (СПКП) как интегрального показателя плодородия с предварительным преобразованием уровня частных показателей на основе функции желательности их влияния на общий уровень почвенного плодородия. Предложенная методика свободна от ряда недостатков аналогичных методов и позволяет не только дать оценку степени окультуренности почв, но и предвидеть направленность развития культурного почвообразовательного процесса под влиянием современных антропогенных факторов.

Рекомендовано как учебно-методической пособие с целью практического использования в учебном процессе высших и средних учебных заведений, для научных работников агрономического профиля, почвоведов, агрохимиков, агроэкологов, работников сельскохозяйственного производства.

Ціна з ПДВ: 

112.00 грн

Сучасна концепція хімічної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів

Рік видання: 

Концепцію розроблено за результатами узагальнень численних літературних джерел і багаторічних досліджень ННЦ ІҐА та інших координуючих наукових установ. У Концепції сформульовано основні принципи та підходи до проблеми сучасної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів, висвітлено географію, ґенезу та агроекологічні особливості ґрунтів фонду хімічної меліорації, місце, роль та перспективи меліорації ґрунтів як невід’ємної складової всієї системи меліоративного землеробства. Наведено можливий вибір альтернативних напрямів використання кислих та солонцевих ґрунтів з урахуванням зміни соціального устрою та переходу на ринкові засади агрогосподарювання. Наведено алгоритм організації робіт з меліорації ґрунтів, формування та удосконалення нормативно-методичної бази та інформаційного забезпечення. Завершується Концепція переліком актуальних і перспективних напрямів науково-дослідних робіт з проблем меліорації малопродуктивних земель.

Ціна з ПДВ: 

14.65 грн

Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах з різною ротацією за основними ґрунтово-кліматичними зонами України (рекомендації)

Рік видання: 

Запровадження сучасних ефективних систем удобрення відповідає земельній реформі, яка передбачає докорінну зміну земельних відносин. У рекомендаціях викладено перспективні системи удобрення культур у сівозмінах з різною ротацією для умов Полісся, західного регіону, Лісостепу і Степу. Системи удобрення розраховані на високий рівень урожайності й економічну доцільність застосування мінеральних добрив та рекомендуються переважно для сільгосппідприємств із середнім і високим рівнем ресурсного забезпечення.

Рекомендації розраховані на спеціалістів-виробничників сільського господарства, наукових працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю.

Ціна з ПДВ: 

12.00 грн