2014

Заходи з детоксикації забруднених ґрунтів та зменшення транслокації важких металів в сільськогосподарські культури

Рік видання: 

В рекомендаціях наведено систему меліоративних заходів хімічної та біологічної детоксикації техногеннозабруднених зрошуваних і незрошуваних ґрунтів з метою покращення їх фізико-хімічних властивостей, зниження транслокаційних показників надходження важких металів в сільськогосподарські культури та поліпшення якості продукції.

Ціна з ПДВ: 

18.30 грн

Інвестиційна привабливість орних земель України (методика визначення і картографо-аналітичні оцінки)

Рік видання: 

На підставі інтегрованої оцінки родючості ґрунтів, кліматичних та агровиробничих особливостей земель встановлено їхню порівняльну інвестиційну привабливість для вирощування польових культур. Як показники родючості ґрунтів земельної ділянки використано, головним чином, фізичні і агрохімічні властивості, кліматичних показників – уміст вологи і температуру в критичні періоди розвитку рослин, агровиробничих показників – матеріали технологічної паспортизації полів. Виявлено території з найвищою, середньо. І гіршою якістю ріллі в Україні, а також оцінено влив чинників, які підвищують і понижують інвестиційну привабливість. Опрацьовано рекомендації з ґрунтозахисного користування для землевласника.

Книгу призначено потенційним інвесторам, виробникам, науковцям і викладачам вищих учбових закладів у галузі ґрунтознавства, землеробства та агроекології.

Книгу видано українською, російською та англійською мовами.

Ціна з ПДВ: 

56.48 грн