Агровимоги до передпосівного обробітку щодо структурного складу та щільності будови грунту з урахуванням розміру насіння сільськогосподарських культур. Рекомендації

У рекомендаціях висвітлено основні недоліки чинних агровимог до технологій та технічних засобів передпосівного обробітку ґрунту. Проведено порівняння оптимальних параметрів моделі посівного шару ґрунту з реальними параметрами ґрунту, підготовленого до посіву з метою обґрунтування агровимог до передпосівного обробітку щодо структурного складу та щільності будови ґрунту з урахуванням розміру насіння сільськогосподарських культур. Одночасно проведено дослідження впливу сучасних ґрунтообробних знарядь на формування параметрів структурного складу й щільності будови на чорноземних ґрунтах важкого гранулометричного складу. Визначено природні, технологічні і організаційні умови реалізації задач розробки оптимальної моделі посівного шару для культур з різним розміром насіння. Обґрунтовано пропозиції щодо регіонів впровадження та розраховано очікувану економічну ефективність.