Детоксикація важких металів у ґрунтовій системі

Обґрунтовано необхідність та викладено методику проведення детоксикації забруднених важкими металами ґрунтів земельних ділянок різного призначення. Методика містить вимоги до порядку проведення обстеження ґрунтів, їх комплексної оцінки, складання рекомендацій з поліпшення екологічного стану забруднених ґрунтів, а також перелік і зміст основних етапів робіт, що базуються на методології еколого-геохімічних, ґрунтово-екологічних та еколого-меліоративних досліджень, здійснення державного і відомчого контролю за станом ґрунтів, міжнародного досвіду регламентації забруднення неорганічної природи та досвіду авторських розробок з регламентації землекористування. Наведено нормативні і довідкові матеріали для оцінки ступеню забруднення ґрунту та визначення його екологічного стану, надано рекомендації з ліквідації наслідків забруднення важкими металами.