Довідник нормативних показників якості продукції сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах України

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

29.19 грн

У довіднику наведено інформацію про якість сільськогосподарської продукції залежно від ґрунтових та агрохімічних чинників. Наукові дослідження проводили згідно рішення Президії НААН України від 17.03.2010 р. (протокол № 5) на виконання положень Закону України 2про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» зі змінами від 23.07.2012 р. Актуальність даної розробки полягає в необхідності збільшення обсягів виробництва високоякісної продукції відповідно Національних стандартів України. Нормативні кількісні показники якості продукції розроблено для всієї території України з урахуванням особливостей ґрунтово-кліматичних умов вирощування культур.

Довідниково-нормативна інформація розрахована на спеціалістів аграрного сектору, науковців, аспірантів і студентів для прогнозування та одержання сільськогосподарської продукції високої якості.