Гранулометричний склад грунтів України

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

64.00 грн

Зведено інформацію про гранулометричний склад грунтів і материнських порід, що розповсюджено в Україні, описано різні аспекти використання цих даних, зокрема, для інтерпретації, моделювання і прогнозу властивостей грунтів і міграційних процесів, для оцінки схильності грунтів до агрегації/деагрегації, сорбції/десорбції, деформації, абразії і інших процесів, для розробки різних типів районування. Оцінено роль гранскладу в родючості грунтів.

У книзі розглянуто особливості просторового розподілу різних гранулометричних фракцій, співставлено грансклад грунтів і порід і тим самим визначено інтенсивність перетворення грунтів у процесі їхньої еволюції, описано різні типи диференціації грунтів за гранскладом у зональному, фаціальному і ландшафтному напрямах, а також у профілях грунтів. Розраховано баланс дрібнодисперсних елементів у грунтах і обгрунтовано пропозицію про виокремлення єлювіально-ілювіального, метаморфічно перетвореного in situ і змішаного типів диференціації профілю.

Представлено широку низку педотрансферних функцій, що встановлюють вид і тісноту зв’язку гранскладу практично з усіма властивостями грунтів, визначено рівень надійності таких зв’язків. На основі педотрансферних функцій описано найбільш важливі особливості грунтів, що визначають їхню здатність до зв’язування і міграції вологи і хімічних елементів.

Ураховуючи важливість гранскладу в родючості грунтів, розглянуто його роль у формуванні сприятливості території до ведення економічно ефективної землеробської діяльності. Обгрунтовано метод бонітування грунтів, в основу якого покладено гранулометричний склад.

У книзі використано матеріали, зібрані лабораторією геоекофізики грунтів ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського» у базі даних «Властивості грунтів України». Зміст бази, методи обробки даних і картографування, а також довідковий матеріал про гранулометричний склад грунтів і материнських порід України демонструються у додатках.

Книгу призначено науковим працівникам і викладачам у галузі ґрунтознавства, землеробства та агроекології.