Інвестиційна привабливість орних земель України (методика визначення і картографо-аналітичні оцінки)

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

56.48 грн

На підставі інтегрованої оцінки родючості ґрунтів, кліматичних та агровиробничих особливостей земель встановлено їхню порівняльну інвестиційну привабливість для вирощування польових культур. Як показники родючості ґрунтів земельної ділянки використано, головним чином, фізичні і агрохімічні властивості, кліматичних показників – уміст вологи і температуру в критичні періоди розвитку рослин, агровиробничих показників – матеріали технологічної паспортизації полів. Виявлено території з найвищою, середньо. І гіршою якістю ріллі в Україні, а також оцінено влив чинників, які підвищують і понижують інвестиційну привабливість. Опрацьовано рекомендації з ґрунтозахисного користування для землевласника.

Книгу призначено потенційним інвесторам, виробникам, науковцям і викладачам вищих учбових закладів у галузі ґрунтознавства, землеробства та агроекології.

Книгу видано українською, російською та англійською мовами.