Концепція використання техногенно забруднених ґрунтів

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

31.61 грн

У розробленій Концепції визначено основні положення щодо стратегії використання техногенно забруднених ґрунтів, методологічні основи, принципи та методичні підходи щодо вдосконалення робіт з використання техногенно забруднених ґрунтів за рахунок впровадження різних стратегій їх ремедіації та використання. Розглянуто механізми та умови реалізації запропонованих підходів; висвітлено основні напрямки міжнародного співробітництва у сфері управління екологічною безпекою землекористування; сформульовано план першочергових дій, спрямованих на призупинення хімічної деградації ґрунтового покриву країни та охорону ґрунтів від техногенного забруднення. Концепцію використання техногенно забруднених ґрунтів розроблено вперше.