Настанова щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення якості та охорони ґрунтів

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

65.00 грн

Настанова щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення якості та охорони ґрунтів (далі-Настанова) враховую розроблену систему науково-методичного забезпечення, зокрема: перелік споживачів розробленої нормативної бази; перелік найбільш затребуваних стандартів, згрупований за видами (організаційно-методичні документи, у т.ч. стандарти на методи та визначення складу та властивостей ґрунтів, документи щодо регламентації процесів та документи щодо регламентації робіт);проблеми, які постають під час впровадження нормативних документів, особливо гармонізованих з міжнародними; підходи, напрями, пріоритети та шляхи підвищення ефективності впровадження чинної нормативної бази в цій сфері.

Настанову розроблено з урахуванням положень та вимог чинного законодавства, пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 7.09.2011 р. № 942, Концепції розвитку системи стандартизації в сфері якості та охорони ґрунтів, Галузевої програми стандартизації в сфері якості та охорони ґрунтів та створеної в цій сфері нормативно-методичної бази.

Впровадження Настанови сприятиме удосконаленню державного контролю за додержанням положень та вимог, установлених нормативними документами, а також реалізації положень та вимог, визначених у нормативних документах.

Настанову призначено в якості допоміжного матеріалу науковим установам, науково-дослідним інститутам, ДУ «Інститут охорони ґрунтів» та його обласним філіям та іншим організаціям, які працюють з нормативно-методичними документами в сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.