Нульовий обробіток ґрунту в європейських країнах

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

21.60 грн

Описано польові експерименти і результати порівняльних досліджень нульового, поверхневого і традиційного плужного способів обробітку ґрунту в країнах північної, центральної і південної Європи. Викладено результати робіт з вивчення тривалого впливу нульового обробітку на властивості ґрунтів, екологічні і соціально-економічні показники. Наведено інформацію про тематику наукових досліджень з обробітку ґрунту в провідних наукових і освітніх закладах континенту. Розкрито причини уповільненого впровадження новітніх технологій. Наведено посилання на основні публікації останніх років у країнах Європи з обробітку ґрунту. На основі аналізу стану справ з нульового обробітку ґрунту сформульовано пропозиції щодо його вивчення і впровадження в Україні.

Книгу призначено науковим працівникам і викладачам вищих учбових закладів у галузі землеробства і ґрунтознавства.