Рекомендації щодо оперативного оцінювання та корегування азотного живлення основних зернових культур у виробничих умовах із залученням наземних і дистанційних методів рослинної діагностики

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

36.00 грн

Представлено методичні основи управління врожайністю та якістю продукції зернових культур за даними наземних і дистанційних методів рослинної діагностики. Наведено алгоритм одержання та обробки аерофотознімків для визначення відмінностей у азотному живленні рослин. Продемонстровано взаємозв’язок між умістом хлорофілу у вегетативних органах рослин та показниками спектральної яскравості знімків, одержаних за допомогою аеромоніторингу, на різних етапах онтогенезу зернових культур. Розкрито спосіб визначення оптимальної дози азотних добрив для підживлення зернових культур за допомогою вищевказаних методів.

Рекомендовано для наукових й освітніх установ та фахівців у галузі агровиробництва і дистанційного моніторингу в якості методичних настанов з оцінювання та корегування азотного живлення основних зернових культур.