Ресурсоощадні технології вирощування зернових культур: оцінка й ефективність. Монографія

У монографії досліджено науково-практичні підходи до оцінки ресурсоощадних технологій вирощування зернових культур. Запропоновано концептуальну модель оцінки й упровадження ресурсоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Проаналізовано сучасний стан розвитку зернового виробництва і досліджено ефективність виробництва зерна залежно від виробничих витрат, у тому числі на мінеральні добрива. Визначено основні напрями використання ресурсоощадних технологій. Наведено результати порівняльного аналізу економічної, енергетичної та екологічної ефективності технологій виробництва зерна різної інтенсивності для умов Лісостепу України і результати комплексної оцінки ресурсоощадних технологій вирощування озимої пшениці залежно від часу відновлення весняної вегетації. Проаналізовано ефективність диференційованого внесення мінеральних добрив при вирощуванні зернових культур залежно від оброблюваної площі.

Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, керівників і спеціалістів аграрних формувань, працівників органів державного управління АПК різних рівнів і всіх, хто цікавиться проблематикою ефективного аграрного виробництва.

Зміст