СТАЦІОНАРНІ ПОЛЬОВІ ДОСЛІДИ/STATIONARY FIELD TEST- TRIALS OF UKRAINE

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

634.29 грн

Видання STATIONARY  FIELD TEST- TRIALS OF UKRAINE («Стаціонарні польові досліди України» (Реєстр атестатів)) включає 89 польових дослідів, які проводять наукові установи Національної академії аграрних наук України в різних ґрунтово-кліматичних умовах на території України. Складено «Паспорт польового досліду» з короткою характеристикою: почтова адреса проведення досліду, e-mail, географічні координати, назва досліду, рік закладки, номер атестату, мета та завдання дослідження, назва ґрунту та його фізико-хімічна характеристика, схема досліду, культури сівозміни, основні наукові результати та перспективи дослідження, наукові керівники та виконавці польового досліду.