Теоретичні підходи до метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів. Науково-методичні рекомендації

Рік видання: 

Ціна з ПДВ: 

75.00 грн

Науково-методичні рекомендації містять узагальнені та систематизовані теоретичні та практичні матеріали щодо: чинних вимог нормативно-правових актів з питань метрологічного та стандартизаційного забезпечення; сучасного стану цих напрямків в сфері якості ґрунтів; проблем і недоліків впровадження стандартизаційних і метрологічних вимог в цій сфері; шляхи удосконалення метрологічного забезпечення робот у сфері якості ґрунтів для підвищення достовірності і точності результатів вимірювань; можливих шляхів подальшого розвитку метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів.

Науково-методичні рекомендації розроблено з урахуванням вимог нормативно-правових актів (ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» стосовно забезпечення єдності вимірювань в Україні та ЗУ «Про стандартизацію» стосовно нормативного забезпечення), положень Концепції розвитку системи стандартизації в сфері якості та охорони ґрунтів; Галузевої програми стандартизації в сфері якості та охорони ґрунтів; Настанови щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення якості та охорони ґрунтів.

Впровадження Науково-методичних рекомендацій сприятиме реалізації сучасних нормативно-правових вимог, створенню ефективного метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів та удосконаленню існуючої системи керування вимірюваннями у вимірювальних (аналітичних) лабораторіях.

Рекомендовано в якості допоміжного науково-методичного матеріалу для використання в наукових дослідженнях лабораторій ДУ «Держґрунтохорона» та його обласні філії, наукових установ системи НААН.