XI З’ЇЗД ГРУНТОЗНАВЦІВ ТА АГРОХІМІКІВ УКРАЇНИ

Шановні колеги, партнери, друзі!

Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» та Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», проводять черговий

XI з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України з 17 по 21 вересня 2018 року на базі Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва (м. Харків). Девіз з’їзду – «Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра». 

Програма з’їзду буде включати наукову частину, польову екскурсію та делегатські збори. Запланована публікація матеріалів доповідей членів Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків».

Пропонуємо Вам підготовити та надати тези доповідей до 2-х сторінок на e-mail: utga-c@ukr.net

Текст повинен відповідати таким вимогам: формат doc або docx редактора Word; шрифт Times New Roman Cyr, розмір 14 пунктів; міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінка А 4, з полями: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, по 2 см зверху та знизу листа. Формули повинні бути виконані в редакторі Equation Editor. Ілюстрації і список літератури не включаються. Файл статті назвати латинськими літерами за прізвищем першого автора. Надаються електронні версії тез: за підписом автора(ів) в форматі pdf або jpg та doc або docx.

В лівому куті проставляється індекс «УДК». Нижче через інтервал – назва доповіді (великими літерами), під назвою – ініціали та прізвище автора(ів), у наступному рядку – назва установи, місце, країна, e-mail відповідальної особи за надання тез, після чого через інтервал з абзацу – текст тез доповіді.

Вартість публікації матеріалів з’їзду складає 80 грн. Один автор може бути представленим не більш ніж у трьох тезах. Оргкомітет залишає за собою право редагування та відхилення оформлених не за вищенаведеними вимогами матеріалів. Кошти, у разі відхилення тез, не повертаються. Тези просимо надати не пізніше 15 березня 2018 р. разом з квитанцією про оплату на адресу оргкомітету.

Адреса оргкомітету: Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків», ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024,

тел./факс: (057)704 16 69

Контактна особа: Момот Ганна Феліксівна, тел. 096 281 62 91; 099 920 41 48,

e-mail: utga-c@ukr.net