XI З’ЇЗД ГРУНТОЗНАВЦІВ ТА АГРОХІМІКІВ УКРАЇНИ

Шановні колеги, партнери, друзі!

Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Харківський національний аграрний університет      імені В.В. Докучаєва проводять черговий XI з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України з 17 до 21 вересня 2018 року на базі Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва (м. Харків). Девіз з’їзду – «Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра». 

Програма з’їзду буде включати наукову частину, польову екскурсію та делегатські збори. Заплановано публікацію наукових доповідей членів Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків».

Пропонуємо Вам подати тези доповідей (обсягом до 2-х сторінок) на e-mail: utga-c@ukr.net

Вимоги до оформлення тез: формат – doc  або docx редактора Word; шрифт – Times New Roman Cyr; розмір – 14 пунктів; міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінка А 4 з полями: ліве – 3; праве – 1,5; верхнє і нижнє – по 2 см. Формули повинні бути виконані в Equation Editor. Ілюстрації і список літератури не включати.

У верхньому лівому куті сторінки – індекс «УДК». Нижче, через інтервал – назва доповіді (великими літерами), під назвою, без інтервалу – ініціали та прізвище автора(ів), у наступному рядку, без інтервалу – назва установи, місто, країна, e-mail контактного автора, нижче, через інтервал, з абзацу (відступ 1,25) – текст тез доповіді. 

Файл назвати латинськими літерами за прізвищем першого автора, наприклад, “grygorenko.doc”.

Додатково слід надіслати скановану копію тез (у форматах pdf, jpg, doc або docx) із підписом автора(ів) на останній сторінці з такою самою назвою файлу, наприклад, “grygorenko.jpg”.

Вартість публікації матеріалів з’їзду становить 80 грн. Один автор може бути представленим не більш ніж у трьох тезах.Оргкомітет здійснюватиме рецензування тез, а тому, залишає за собою право редагувати та, навіть, відхилити тези за рішенням рецензентів (кошти і тексти, у разі відхилення, не повертаються).

Тези просимо подати не пізніше 30 березня 2018 р. разом з квитанцією про оплату на адресу оргкомітету.

Адреса оргкомітету: Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків», ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024, тел./факс: (057)704 16 69

Реквізити Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»: м. Харків, рахунок 26003878818345, Публічне товариство «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 14100857

Контактна особа: Момот Ганна Феліксівна, тел. 096 281 62 91; 099 920 41 48, e-mail: utga-c@ukr.net