Законопроєкти

 Протягом останніх років учені й фахівці ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського» розробили проєкти Законів України:

Крім того, останнім часом учені й фахівці ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського» підготували й подали низку пропозицій, зокрема:

до Законів України:

 • «Про охорону земель»;
 • «Про землеустрій»;
 • «Про державний контроль за використанням та охороною земель»;
 • «Про основи національної безпеки України»;
 • «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • «Про вищу освіту»;
 • «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»;
 • «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»;

до проєктів Законів України:

 • «Про обіг земель сільськогосподарського призначення»;
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сталого використання земель сільськогосподарського призначення»;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про загальнодержавну програму розвитку високих наукоємних технологій»;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про стандартизацію»;
 • «Про внесення змін до Земельного кодексу України»;
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо посилення контролю за використанням земельних ресурсів);
 • «Про особливості правового режиму земель Національної академії агарних наук України»;
 • «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості»
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму контролю держави за збереження родючості ґрунтів»
 • «Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України щодо встановлення додаткових напрямів використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва»

до Верховної ради України

 • «Про Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти і науки «Законодавче забезпечення розвитку національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення»        

до Ради Національної безпеки і оборони України

 • Аналітична записка  з пропозиціями «Ґрунтовий покрив України, його сучасний стан, родючість і першочергові заходи з раціонального використання і охорони»

до Кабінету Міністрів України

 • До плану заходів з виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженого Розпорядженням КМУ від 30.03.2016. № 271-р

до Міністерства аграрної політики та продовольства України

 • До переліку пріоритетних напрямів наукових досліджень у сфері розвитку агропромислового виробництва;
 • Пропозиції щодо представництва України в Міжнародній мережі установ щодо ґрунтової інформації (International Network of Soil Information Institutions) та створення Національного ґрунтово-інформаційного центру України на базі ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського»;
 • Щодо створення ґрунтово-інформаційного центру;
 • Потреба мінеральних добрив під урожай 2016 року для сільгосппідприємств за адміністративними областями та в Україні

до Національної академії аграрних наук України

 • До проєкту Постанови КМУ «Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції»;
 • До проєкту Постанови КМУ «Питання національних наукових центрів»;
 • До проєкту Стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року;
 • Щодо посилення системи здійснення державного контролю та підвищення відповідальності власників землі та землекористувачів за її цільове та ефективне використання, збереження і відтворення родючості ґрунтів та їх охорони від деградації, а також забезпечення консолідації розпайованих меліорованих земель;
 • Щодо включення спеціальностей «агрохімія» і «ґрунтознавство» до чинного Переліку знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.