» News » 10-те Пленарне засідання Європейського ґрунтового партнерства

10-те Пленарне засідання Європейського ґрунтового партнерства

Науковці ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” 3 та 4 травня 2023 р. взяли активну участь у 10-му Пленарному засіданні Європейського ґрунтового партнерства (ESP). Чергову зустріч ESP за участі близько 50 представників країн-партнерів, Європейського Союзу та Секретаріату Глобального ґрунтового партнерства (GSP) проведено онлайн на платформі WEBEX . Модератором засідання був Голова ЄҐП проф. Rainer BARITZ — представник Європейської агенції довкілля (European Environment Agency).

Порядком денним зустрічі ESP було передбачено обговорення низки актуальних проблем, що постають перед європейською ґрунтовою спільнотою, зокрема:

  • звіти про діяльність ЄҐП і субрегіональних ґрунтових партнерств;
  • інформація Міжурядової групи експертів з ґрунтів (ITPS);
  • діяльність у регіоні ЄҐП, пов’язана зі сталим управлінням та відновлення ґрунтів, законодавчим забезпеченням управління ґрунтами, дослідженням ґрунтів, знаннями щодо ґрунтів, технічним співробітництвом;
  • підготовка до Пленарної асамблеї Глобального ґрунтового партнерства та ін.

Особливої уваги було приділено деградації ґрунтового покриву України в умовах російської військової агресії та перспективним напрямам залучення європейських експертів до вирішення проблем післявоєнного відновлення ґрунтів країни.

Наприкінці обговорення доповідей субрегіональних ґрунтових партнерств, які діють у складі ESP, заступник Координатора співробітництва України з Глобальним ґрунтовим партнерством Аркадій ЛЕВІН нагадав присутнім про важливість безпосереднього членства українських ґрунтових організацій у Європейському ґрунтовому партнерстві та неприпустимості їх членства у субрегіональному Євразійському ґрунтовому партнерстві.

Головний науковий співробітник Анатолій КУЧЕР і старший науковий співробітник ННЦ “ІҐА імені О.Н. Соколовського” Віталій ЛЕБЕДЬ представили доповідь «Вплив бойових дій на сучасний стан ґрунтів України та економічна оцінка шкоди ґрунтам» (The impact of hostilities on the current Ukrainian soils status and economical assessment of soil damage. Authors: Prof. Sviatоslav BALIUK, Prof. Anatolii KUCHER, Dr. Vitalii LEBED, Arkadiy LEVIN). Цю презентацію також було надіслано через електронну пошту усім партнерам ESP (близько 200) за переліком розсилки Секретаріату ESP. Серед іншого в доповіді наголошено на тому, що збройна агресія рф спричинила порушення принципів сталого менеджменту ґрунтів на орієнтовній площі понад 10 млн га сільськогосподарських земель України. Для відновлення пошкоджених війною ґрунтів і сталого управління ними необхідна багатоаспектна підтримка з боку Європейського ґрунтового партнерства та Глобального ґрунтового партнерства ФАО. Однією із пропозицій для співпраці запропоновано створення спільної Робочої групи Європейського ґрунтового партнерства з економіки воєнної деградації ґрунтів.

Під час обговорення питання про внесок ESP у підготовку 2-ої Доповіді ФАО про стан світових ґрунтових ресурсів (2025) неодноразово підкреслювалась необхідність обов’язково надати інформацію про воєнну деградацію ґрунтів України, яка суттєво впливає на рівень світової продовольчої безпеки та погіршує стан навколишнього середовища. Цю пропозицію підтримали, зокрема Голова Міжурядової групи експертів з ґрунтів ФАО проф. Rosa POCH і представник Європейської комісії у ГҐП проф. Luca MONTANARELLA.

Перспективні напрями участі міжнародних організацій у вирішенні проблеми післявоєнної реабілітації ґрунтового покриву України обговорювали у виступах представників Секретаріату Глобального ґрунтового партнерства.

Голова ESP рекомендував партнерам ESP визначити разом з українськими колегами їхні невідкладні технічні потреби та з’ясувати роль та ефективність можливої цільової робочої групи. Загалом входження України до Європейського ґрунтового партнерства є важливим аспектом європейської інтеграції.

Звіт про 10th EUROPEAN SOIL PARTNERSHIP PLENARY MEETING та його презентації незабаром буде розміщено на сайті ФАО.

Інформацію підготували Аркадій Левін та Анатолій Кучер.

en_USEnglish