» Agricultural sciences

Agricultural sciences

Наказ МОН про утворення: No 1166 Дата початку повноважень: 23.12.2022 р. Дата закінчення повноважень: 23.12. 2025 р. Профіль ради: 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика», 06.01.04 «Агрохімія».

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 – д.с.-г.н., професор, в.о. директора ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» БАЛЮК Святослав Антонович (спеціальність 06.01.03); Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 – д.с.-г.н., професор, завідувач лабораторії ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» СКРИЛЬНИК Євген Володимирович (спеціальність 06.01.04); Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 – д.с.-г.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» ВОРОТИНЦЕВА Людмила Іванівна (спеціальність 06.01.03).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.12.2022 року No 1166 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2022 року No 530» утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.354.01 з присудження наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук строком на три роки. Профіль ради: 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика», 06.01.04 «Агрохімія».

Паспорт спеціальності 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

Паспорт спеціальності 06.01.04 – агрохімія

Склад спеціалізованої вченої ради

 

en_USEnglish