» Educational and methodical support of disciplines

Educational and methodical support of disciplines

2023-2024 навчальний рік

Сучасні напрями, методи та інструментарій грунтово-біологічних досліджень

Генезис, географія, класифікація, діагностика та моніторинг ґрунтів

Кругообіг речовин у ґрунтах різних ландшафтів

Органічна  речовина ґрунту та методи управління гумусовим станом

Оцінка  ґрунтів 

Методологія наукових досліджень та організація підготовки десертаційної роботи

en_USEnglish