» Проєкт ОНП для обговорення та пропозицій

Проєкт ОНП для обговорення та пропозицій

З метою забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу зацікавлені сторони (здобувачі вищої освіти, випускники, академічна спільнота, роботодавці, стейкхолдери та інші особи) можуть звернутися з пропозиціями та зауваженнями стосовно освітньо-наукової програми «Біологія»

Свої пропозиції та побажання ви можете надіслати на електронну адресу відповідальних осіб:

№ п/п ПІБ Електронна адреса
1 МІРОШНИЧЕНКО Микола Миколайович, д.б.н., с.н.с., член-кор. НААН, заступник директора з наукової роботи, гарант ОНП «Біологія» ecosoil@meta.ua
2 МОМОТ Ганна Феліксівна, к.с.-г.н., с.н.с., завідувачка відділу організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації utga-c@ukr.net
3 ВОРОТИНЦЕВА Людмила Іванівна, д.с.-г.н., с.н.с.,
завідувачка сектора аспірантури та докторантури
vorotyntseva_ludmila@ukr.net

 

ПРОЄКТ ОНП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЙ 2024

ПРОЄКТ ОНП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЙ_2020

en_USEnglish