» Laboratory of Instrumental Methods of Soil Research, Standardization and Metrology

Laboratory of Instrumental Methods of Soil Research, Standardization and Metrology

Завідувач лабораторії
Доктор сiльськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Координатор міжнародного співробітництва

Солоха Максим Олександрович

+38(067)953-19-44

Leading scientists

Провідний науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Лазебна Марина Євгеніївна

+38(057)704-13-39

Main areas of activity

 • Розвиток методології та удосконалення методів розроблення стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунтів; виготовлення одиничних партій стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунтів (у складі Центру державної служби стандартних зразків при ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського»).
 • Виконання вимірювань показників складу проб ґрунтів та проб рослин і води за чинними стандартизованими та тимчасово допущеними до використання методиками лабораторно-аналітичних досліджень із застосуванням сучасних засобів вимірювальної техніки.
 • Розроблення нових та удосконалення існуючих методів виконання вимірювань параметрів властивостей ґрунту.
 • Аеромоніторинг за допомогою безпілотних авіаційних комплексів.

The most important research results

 • Розроблено державний стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорозему типового важкосуглинкового, призначений для використання у сфері державного метрологічного нагляду і контролю для градуювання вимірювальних систем, атестації методик виконання вимірювань, контролю похибок результатів вимірювань.
 • Розроблено галузеві стандартні зразки складу (агрохімічних показників) чорнозему звичайного та дерново-підзолистого ґрунту.
 • Розроблено методики готування матеріалу та дослідження стабільності матеріалу стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунтів.
 • Розроблено ДСТУ 7861:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінних кальцію, магнію і калію в ґрунті за Шоленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського.
 • Розроблено ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги.
 • Розроблено ДСТУ 8347:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського.
 • Опубліковано брошуру «Точное земледелие – будущее сельского хозяйства», 2015 р.
 • Розроблено методичний підхід до обробки цифрових зображень аерофотознімків та спектрального аналізу ортофотопланів з наступною географічною прив’язкою.

Main achievements in international activities

 • Лабораторія інструментальних методів дослідження ґрунтів, стандартизації та метрології (далі – Лабораторія) входить до Глобальної мережі ґрунтових вимірювальних лабораторій (GLOSOLAN) та її складової частини Європейської мережі лабораторій. У 2020 році отримано Сертифікат з підтвердженням кваліфікації у проведені вимірювань агрохімічних показників ґрунту за результатами участі у Першому кваліфікаційному тестуванні GLOSOLAN.
 • Лабораторію призначено національним координаційним центром GSP, що підтверджено відповідним сертифікатом, визнаним у світі (https://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/en/) (2017-2023).
 • Польові роботи та обробка дистанційної інформації в рамках Програми USAID з аграрного i сільського розвитку (AGRO) Херсонської області та Білозерської об'єднаної територіальної громади в Україні.
 • Участь у проведенні тренінг-семінару ФАО з управління засоленими ґрунтами для 12 країн Євразійського регіону (2017).

Максим СОЛОХА є офіційним представником в GLOSOLAN/FAО – INFA (International Network on Fertilizer Analysis).

en_USEnglish