» Council of Young Scientists

Council of Young Scientists

 

Голова Ради – Лебедь Віталій, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу ґрунтових ресурсів.

Заступник голови Ради –  Гетьман Яна, аспірант сектору мікробіології грунтів.

Секретар Ради – Романчук Катерина, старший науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів імені академіка НААН В.В. Медведєва.

Мета та напрями діяльності ради

Метою Ради є представництво, захист і реалізація, професійних, інтелектуальних і соціально-економічних прав та інтересів молодих вчених. Діяльність Ради спрямована на всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, збереження та розвиток інтелектуального потенціалу наукової молоді, виховання наукових кадрів.

Основними завданнями Ради є наступні:

 • сприяння взаємодії між адміністрацією Інституту та молодими вченими;
 • стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;
 • консультативна підтримка молодих вчених з питань науково-дослідницької діяльності, захисту прав інтелектуальної власності;
 • участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України;
 • сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, виконанні перспективних наукових проектів;
 • подання пропозицій до Вченої Ради ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;
 • сприяння активній участі представників молодих вчених у різних напрямах діяльності ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»;
 • збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
 • сприяння отриманню оперативної інформації про проведення наукових заходів, конкурсів та грантів, можливості публікації наукових статей у вітчизняних та закордонних виданнях; – допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав та обов’язків молодих вчених;
 • сприяння у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають при проведенні науково-дослідних робіт, в освітній діяльності; – участь у періодичному перегляді, оновленні освітньо-наукових програм, за якими проводиться підготовка здобувачів вищої освіти, аналіз зауважень та пропозицій здобувачів щодо покращення якості освітнього процесу в Інституті;
 • участь в роботі групи із забезпечення якості освіти в Інституті;
 • організація співпраці з молодими вченими та фахівцями інших наукових установ та вищих навчальних закладів, промислових підприємств, в тому числі, іноземними, громадськими об’єднаннями та молодіжними організаціями; організація співпраці із науковими організаціями Харківщини, України, близького та далекого зарубіжжя;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети Ради і які не заборонені статутом ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» та чинним законодавством України.

Статут Ради молодих вчених та спеціалістів (Протокол №4 від 03.06.2020р.)

Contacts

Адреса: 61024, Харків – 24, вул. Чайковська, 4.
+38(057) 704-16-69
Е-mail: young.issar@ukr.net

Звіти

 

 

 

 

en_USEnglish