» Draft ONP for discussion and suggestions

Draft ONP for discussion and suggestions

З метою забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу зацікавлені сторони (здобувачі вищої освіти, випускники, академічна спільнота, роботодавці, стейкхолдери та інші особи) можуть звернутися з пропозиціями та зауваженнями стосовно освітньо-наукової програми «Агрономія»

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові керівника Електронна адреса
1 Балюк Святослав Антонович, д.с.-г.н., акад. НААН, проф., в.о. директора nsc.issar@gmail.com
2 Мірошниченко Микола Миколайович, д.б.н., с.н.с., член-кор. НААН, заступник директора з наукової роботи  ecosoil@meta.ua
3 Момот Ганна Феліксівна, к.с.-г.н., с.н.с., завідувачка відділу організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації  utga-c@ukr.net
4 Воротинцева Людмила Іванівна, д.с.-г.н., с.н.с.,
завідувачка аспірантури
 Vorotyntseva_Ludmila@ukr.net
5 Скрильник Євген Володимирович, д.с.-г.н., проф., керівник проєктної групи (гарант ОНП «Агрономія»), керівник групи забезпечення спеціальності 201 Агрономія orgminlab@gmail.com
 

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 2019

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 2021

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 2022

 

en_USEnglish