» Financial reporting

Financial reporting

 Фінансова звітність державних підприємств дослідних господарств
Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства
та агрохімії імені О.Н.Соколовського»

Граківське основні відомості

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки до річної звітності

Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності. Інформація за сегментами

 Фінансова звітність державних підприємств дослідних господарств
Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства
та агрохімії імені О.Н.Соколовського»

Граківське основні відомості

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки до річної звітності

Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності. Інформація за сегментами

Граківське основні відомості

Граківське Ф1. Баланс

Граківське Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

en_USEnglish